Oferta

 • Opracowywanie wielobranżowych projektów budowlano – wykonawczych dla wszelkich obiektów budowlanych,
 • Projektowanie konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych oraz tradycyjnych konstrukcji murowanych,
 • Projektowanie na rzecz obiektów wpisanych do rejestru zabytków i podlegających ochronie konserwatorskiej,
 • Opracowywanie inwentaryzacji budowlanych,
 • Wykonywanie opinii i ekspertyz technicznych wszelkich obiektów budowlanych,
 • Adaptacja projektów typowych,
 • Wykonywanie usług związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych:
  – zakładanie,  prowadzenie Książek Obiektów Budowlanych,
  – wykonywanie przeglądów budowlanych okresowych,
 • Nadzór Inwestorski,
 • Kierowanie robotami budowlanymi.
 • Doradztwo techniczne,
RealizacjeNapisz do NasLubZadzwoń do nas!Realizacje