Nadzory

Nadzory – wybrane realizacje

  • Budowy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą w Oświęcimiu. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 2006 – 2011r.
  • Remont, przebudowa komór i zbiorników wody pitnej „WARPIE” w Jaworznie. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  2010 – 2011r.
  • Rozbudowa istniejącego budynku restauracyjnego na potrzeby funkcji hotelowej wraz z niezbędnym zapleczem gastronomicznym w Bielsku – Białej. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 2010 r.
  • Rozbudowa Instalacji Pieców Przewałowych w Bolesław Recycling Sp. z o.o. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 2011 – 2012 r.
  • Budowy domu opieki dla osób w wieku podeszłym wraz z zapleczem gastronomicznym w Bielsku – Białej. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 2012 r.
RealizacjeNapisz do NasLubZadzwoń do nas!Realizacje