Obiekty zabytkowe

Obiekty zabytkowe – wybrane realizacje

 • „Projekt remontu wraz z adaptacją Zamku Piastowskiego” – obejmujący projekt wykonawczy w branży konstrukcyjnej, nadzór autorski. Lokalizacja – Oświęcim. Inwestor – Gmina Miasto Oświęcim. 2005 r.
 • „Projekt remontu budowlanego budynku łaźni o nr inw. B-112 zlokalizowanego na odcinku BIb na terenie dawnego KL Auschwitz II – Birkenau w Brzezince”, obejmująca projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikację odbioru i wykonania robót . Inwestor: Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu, 2006 r.
 • „Projekt remontu budowlanego baraków murowanych o nr inw. B-113 i B-124 zlokalizowanych na odcinku BIb na terenie dawnego KL Auschwitz II – Birkenau w Brzezince”, obejmująca projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikację odbioru i wykonania robót . Inwestor: Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu, 2006 r.
 • „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu budowlanego obiektu zabytkowego B-80, zlokalizowanego na odcinku BI (teren byłego obozu zagłady w Brzezince), obejmujące: projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar, specyfikację odbioru i wykonania robót, kosztorys, harmonogram. Inwestor: Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu, 2006 r.
 • „Projekt budowlany remontu baraku drewnianego o nr inw. B-155 i B-166 zlokalizowanych na odcinku BIIb na terenie PMA-B w Brzezince”, obejmująca: inwentaryzację, projekt demontażu i montażu wraz z częścią rysunkową i projektem napraw. Inwestor: Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu, 2006 r.
 • „Projekt budowlany remontu baraku drewnianego o nr inw. B-156 zlokalizowanego na odcinku BIIb na terenie PMA-B w Brzezince”, obejmująca: inwentaryzację, projekt demontażu i montażu wraz z częścią rysunkową i projektem napraw. Inwestor: Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu, 2006 r.
 • „Projekt remontu budowlanego i konserwatorskiego baraku drewnianego o nr inw. B-157 znajdującego się na odcinku BIIa na terenie PMA-B w Brzezince”, obejmująca: inwentaryzację, projekt demontażu i montażu wraz z częścią rysunkową i projektem napraw.  Inwestor: Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu, 2006 r.
 • „Projekt budowlany remontu baraku drewnianego o nr inw. B-210 zlokalizowanego na odcinku BIIb na terenie PMA-B w Brzezince”, obejmująca: inwentaryzację, projekt demontażu i montażu wraz z częścią rysunkową i projektem napraw. Inwestor: Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu, 2006 r.
 • „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu budowlanego obiektu zabytkowego o nr inw. B-127 zlokalizowanego na terenie Muzeum w Brzezince”, obejmująca: projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar, specyfikacje odbioru i wykonania robót, kosztorys inwestorski, harmonogram prac.  Inwestor: Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu, 2007 r.
 • „Projekt budowlany wraz z ekspertyzą techniczną budynku o nr inw. A-47 zlokalizowanego na terenie PMA-B w Oświęcimiu”, obejmujący: projekt budowlany, przedmiar, specyfikacje odbioru i wykonania robót, kosztorys inwestorski. Inwestor: Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu, 2008 r.
 • „Projekt wzmocnień i naprawy stropu strychowego w budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu ” – obejmujący inwentaryzację, projekt wzmocnień branży konstrukcyjnej. Inwestor: Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w Sosnowcu . 2009 r.
 • „Projekt budowlany remontu konstrukcji drewnianego kościoła P.W. ŚW. Marii Magdaleny w Bełku” – obejmujący inwentaryzację, projekt remontu branży konstrukcyjnej. Inwestor: Gmina i Miasto Czerwonka – Leszczyny. 2010 r.
 • „Projekt remontu konstrukcji więźby dachowej budynku bloku o nr inwentaryzacyjnym A-44 zlokalizowanego na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu” -obejmujący: projekt budowlany i wykonawczy branży konstrukcyjnej.
 • „Projekt remontu, przebudowy budynku o nr inwentaryzacyjnym A-50 na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu” – obejmujący projekt budowlany i wykonawczy branży konstrukcyjnej.  Inwestor: Państwowe Muzeum Auschwitz , 2011 – 2012 r.
 • „Projekt rozbudowy budynku nr 20 z przeznaczeniem na centrum pomocy rodzinie wojskowej po misjach zagranicznych wraz z przebudową budynku związaną ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę garnizonową parafii wojskowej P.W. Bożego Miłosierdzia oraz budowa dzwonnicy wolnostojącej w Bielsku – Białej.” – obejmujący projekt budowlany, wykonawczy branży konstrukcyjnej. Inwestor: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie. 2012 r.
RealizacjeNapisz do NasLubZadzwoń do nas!Realizacje